Contact mode of factory base

Hongkong office contact

  • Hong Kong Headquarter: Wei Ken Electrical And Circuit Ltd. Flat A,10/F.,Hoi Bun Industral Bldg.,6 Wing Yip Street,Kwun Tong,Kln.,Hong Kong
  • +(852)2342-6172
  • wkinfo@weiken.com.hk
  • +(852)2341-8220

Contact Us

  • 18 Shi Hua Road West,Xiang Shui River Ind.Park,Daya Bay,Hui Zhou,Guang Dong,China
  • +86 752-510-7228
  • Sales001@hzweiken.com
  • +86 752-510-7866
  • Working hours: 9:00 - 18:00

Leave contact information