Management philosophy

Contact Us

  • 18 Shi Hua Road West,Xiang Shui River Ind.Park,Daya Bay,Hui Zhou,Guang Dong,China
  • +86 752-510-7228
  • Sales001@hzweiken.com
  • +86 752-510-7866
  • Working hours: 9:00 - 18:00

Leave contact information